วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การใช้ Print() ใน PHP

PHP Print เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงค่าของตัวแปร หรือ แสดงค่าของ PHP

 • ข้อแตกต่างระหว่างคำสั่ง print กับ echo ก็คือ echo สามารถแยกแทรกนิพจน์ หรือค่าตัวแปรลงไปได้ โดยใช้เครื่องหมาย , คั่น
รูปแบบ
<?php
  print("string/value");
?>

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การใช้ Echo() ใน PHP

PHP Echo()  เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงค่าของตัวแปร หรือ แสดงค่าของ PHP 


รูปแบบ

 <?php
    echo "string/value";
?>

ตัวอย่าง


ผลลัพธ์


การ Comment ใน PHP

PHP Comment

Comment เป็นส่วนที่ละไว้ไม่ให้ PHP ทำการประมวลผลในส่วนนั้น ๆ Comment/คำอธิบาย ของ PHP จะใช้ด้วยเครื่องหมาย // หรือ /* PHP */

// ใช้ Comment 1 บรรทัด
/* PHP */ ใช้ Comment มากกว่า 1 บรรทัด

ตัวอย่างการใช้ //


ตัวอย่างการใช้ /* PHP */ผลลัพธ์ที่ได้
Reference : http://www.thaicreate.com/php-manual/language.basic-syntax.comments.html

สอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบตอนที่ 1

ตอนที่ 1 # ConfigReference : http://www.thaicreate.com/community/php-vdo-clip-tutorial.html

ความต้องการขั้นพื้นฐานของระบบ

PHP System Requirement

 • Web Server 
 • Mysql Database
 • PHP
ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP นิยมพัฒนาบน Windows เพราะมี Tools ให้เลือกใช้ได้หลากหลายโดยเครื่องมือที่จำเป็นและที่นิยมแยกเป็น 2 ประเภท

Windows All
พัฒนาบนโปรแกรม Apache Web Server และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 • Apache Web Server ใช้จำลองเครื่องเป็น Web Server


 • MySQL Database ใช้เป็นโปแกรมจัดการในส่วนของฐานข้อมูล


 • PHP ตัวแปลภาษา PHP
  โปรแกรมเหล่านี้จะต้องทำการติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับ อาจจะทำการแยกติดตั้งในส่วนของแต่ละโปรแกรม หรือเลือกใช้ โปรแกรม Appserv ซึ่งมี Pacakge เหล่านี้รวบรวมไว้แล้ว


  Windows XP,2000,2003,Win7, win8
  พัฒนาโปรแกรม Internet Information System (IIS)


 • IIS ใช้จำลองเครื่องเป็น Web Server


 • MySQL Database ใช้เป็นโปแกรมจัดการในส่วนของฐานข้อมูล


 • PHP ตัวแปลภาษา PHP


 •  Reference : http://www.thaicreate.com/php-manual/install.html

  ทำไมต้อง PHP

  ในปัจจุบัน Web site ต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น เรื่องของความสวยงามและแปลกใหม่, การบริการข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย,เป็นสื่อกลางในการติดต่อ และสิ่งหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่ง ถุือได้ว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบการ ขายของก็คือ E-commerce ซึ่งเจ้าของสินค้าต่างๆ ไม่จำเป็น ต้องมีร้านค้าจริงและไม่จำเป็นต้องจ้างคนขายของอีกต่อไปร้านค้าและตัวสินค้า นั้น จะไปปรากฏอยู่บน Wed site และการซื้อขายก็เกิดขึ้นบนโลกของ Internet แล้ว PHP ช่วยเราให้เป็นการพัฒนา Web site และความสามารถที่โดดเด่นอีกประการ-หนึ่งของ PHP นั้น คือ database-enabled web page ทำให้เอกสารของ HTML สามารถที่ จะเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล (database)ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงทำให้ ความตองการในเรื่องการจัดรายการสินค้าและรับรายการสั่งของตลอดจนการจัดเก็บ ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญผ่านทาง Internet เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

  PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting language เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น

  เนื่องจากว่า PHP ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัว Web Server ดังนั้นถ้าจะใช้ PHP ก็จะต้องดูก่อนว่า Web server นั้นสามารถใช้สคริปต์ PHP ได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น PHP สามารถใช้ได้กับ Apache WebServer และ Personal Web Server (PWS) สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 95/98/NT ในกรณีของ Apache เราสามารถใช้ PHP ได้สองรูปแบบคือ ในลักษณะของ CGI และ Apache Module ความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่า ถ้าใช้ PHP เป็นแบบโมดูล PHP จะเป็นส่วนหนึ่งของ Apache หรือเป็นส่วนขยายในการทำงานนั่นเอง ซึ่งจะทำงานได้เร็วกว่าแบบที่เป็น CGI เพราะว่า ถ้าเป็น CGI แล้ว ตัวแปลชุดคำสั่งของ PHP ถือว่าเป็นแค่โปรแกรมภายนอก ซึ่ง Apache จะต้องเรียกขึ้นมาทำงานทุกครั้ง ที่ต้องการใช้ PHP ดังนั้น ถ้ามองในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงาน การใช้ PHP แบบที่เป็นโมดูลหนึ่งของ Apache จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

  ลักษณะเด่นของ PHP

  • ใช้ได้ฟรี
  • PHP เป็นโปร แกรมวิ่งข้าง Sever ดังนั้นขีดความสามารถไม่จำกัด
  • Conlatfun นั่นคือ PHP วิ่งบนเครื่อง UNIX,Linux,Windows ได้หมด
  • เรียนรู้ง่าย เนืองจาก PHP ฝั่งเข้าไปใน HTML และใช้ดครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ
  • เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมือใช้กับ Apach Server เพราะไม่ต้องใช้โปรแกรมจากภายนอก
  • ใช้ร่วมกับ XML ได้ทันที
  • ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูลได้
  • ใช้กับข้อมูลตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้กับโครงสร้างข้อมูลใช้ได้แบบ Scalar,Array,Associative array
  • ใช้กับการประมวลผลภาพได้